Ταυτότητα

 

Πάροχοι:

 

 • Νικόλαος Αθανασιάδης Δ.Ν.
 • Μιχαήλ Πήλιος

 

 

Βουλής 15

Αθήνα, ΤΚ 10563

Tηλ.+30 210 3236005
Fax +30 210 3236007

mail@aplaw.eu


Εποπτικές αρχές, επαγγελματικοί τίτλοι και διατάξεις επαγγελματικής νομοθεσίας:

 

Όλοι οι δικηγόροι του δικηγορικού γραφείου είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60, Αθήνα, ΤΚ 10679, Tηλ. +30 210 3398270, Fax +30 210 3610537, dsa@forthnet.gr). Φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο "Δικηγόρος" (Ελληνική Δημοκρατία) και υπάγονται στις ακόλουθες διατάξεις επαγγελματικής νομοθεσίας:

 

 • Κώδικας Δικηγόρων
 • Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων
 • CCBE

 

Το περιεχόμενο των ως άνω διατάξεων δύναται να διαβιβαστεί σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Ο Νικόλαος Αθανασιάδης είναι και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αμβούργου/ Γερμανίας (Οδός Bleichenbrücke 9, D-20354 Αμβούργο/ Γερμανίας, Τηλ. +49 40 357441-0, Fax +49 40 357441-41, info@rechtsanwaltskammerhamburg.de )

 

Ο Μιχαήλ Πήλιος είναι και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Στουτγάρδης/ Γερμανίας (Οδός Königstraße 14, D-70173 Στουτγάρδη/ Γερμανίας, Tel. +49 711 222155-0, Fax +49 711 222155-11, info@rak-stuttgart.de)

 

Οι κύριοι Αθανασιάδης και Πήλιος φέρουν και τον επαγγελματικό τίτλο "Rechtsanwalt" (Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ) και υπάγονται και στις ακόλουθες διατάξεις επαγγελματικής νομοθεσίας:

 

 • Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
 • Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung (BRAGO)
 • Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA)
 • CCBE

 

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει γνώσει του περιεχομένου των ως άνω διατάξεων επαγγελματικής νομοθεσίας δύναται στην ιστοσελίδα www.brak.de.

 

 

_________________________________________________________________

 

 

Impressum:

 

 

Dienstanbieter:

 

 

 • Dr. Nikolaos Athanassiadis
 • Michail Pilios

 

            Voulis Str. 15

            GR-10563 Athen

            Griechenland

 

            Tel. +30 210 3236005

            Fax +30 210 3236007

 

            mail@aplaw.eu

 

 

Aufsichtsbehörden, Titel und berufsrechtliche Bestimmungen:

 

Alle Rechtsanwälte der Kanzlei sind Mitglieder der Rechtsanwaltskammer Athen/ Griechenland (Akadimias Str. 60, GR-10679 Athen, Tel. +30 210 3398270, Fax +30 210 3610537, dsa@forthnet.gr). Sie führen die, durch die Republik Griechenland verliehene, Berufsbezeichnung „Δικηγόρος“ (Dikigoros) und unterliegen folgenden berufsrechtlichen Bestimmungen:

 

 • Kodikas Dikigoron (Griechische Rechtsanwaltordnung)
 • Kodikas Deontologias Dikigoron
 • CCBE

 

Der Inhalt o.g. berufsrechtlicher Vorschriften kann auf Wunsch übermittelt werden.

Rechtsanwälte unterliegen in Griechenland nicht der Umsatzsteuerpflicht.

 

Dr. Nikolaos Athanassiadis ist auch Mitglied der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer Hamburg (Bleichenbrücke 9, D-20354 Hamburg, Tel. +49 40 357441-0, Fax +49 40 357441-41, info@rechtsanwaltskammerhamburg.de )

 

Michail Pilios ist auch Mitglied der Rechtsanwaltskammer Stuttgart (Königstraße 14, D-70173 Stuttgart, Tel. +49 711 222155-0, Fax +49 711 222155-11, info@rak-stuttgart.de)

 

Herr Dr. Athanassiadis und Herr Pilios führen die, durch die Bundesrepublik Deutschland verliehene, Berufsbezeichnung „Rechtsanwalt“ und unterliegen folgenden berufsrechtlichen Bestimmungen:

 

 • Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
 • Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung (BRAGO)
 • Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA)
 • CCBE

 

Der Inhalt eben genannter berufsrechtlicher Vorschriften kann unter der Internet-Adresse www.brak.de unter der Rubrik „Angaben gemäß § 6 TDG“ eingesehen werden.