Είσπραξη απαιτήσεων στη Γερμανία

Οι Γερμανοί Δικηγόροι (Rechtsanwalt) του γραφείου μας, είναι μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων Αμβούργου, Στουτγάρδης και Κολωνίας και διεκδικούν τις χρηματικές σας απαιτήσεις έναντι οφειλετών με έδρα/ κατοικία στη Γερμανία. Η κατάθεση των δικογράφων γίνεται άμεσα μέσω ειδικής online διαδικασίας χωρίς να απαιτείται η διαμεσολάβηση άλλου Δικηγόρου στη Γερμανία. Μέσω της ως άνω διαδικασίας η έκδοση και επίδοση της γερμανικής Διαταγής Πληρωμής από το αρμόδιο γερμανικό Δικαστήριο εκτελείται εντός λίγων ημερών.

 

  • Εξώδικη όχληση από Γερμανούς Δικηγόρους στην Ελλάδα
  • Εξώδικο στη Γερμανία
  • Διαταγή Πληρωμής από γερμανικό Δικαστήριο
  • Εκτελεστός Τίτλος από γερμανικό Δικαστήριο
  • Είσπραξη της απαίτησης

 

Εξώδικη όχληση από Γερμανούς Δικηγόρους

Σε διασυνοριακές υποθέσεις οι διενέξεις προκύπτουν πολύ συχνά από γλωσσικές δυσκολίες και διαφορές στη νοοτροπία των συμβαλλομένων. Με στόχο την όσο το δυνατόν πιο άμεση και οικονομική είσπραξη των απαιτήσεων σας, ερχόμαστε σε τηλεφωνική επαφή με τον οφειλέτη, τον ενημερώνουμε για την εκπροσώπηση του πιστωτή του από Γερμανούς Δικηγόρους, θέτουμε προθεσμία για την εξόφληση της οφειλής, και ενημερώνουμε τον οφειλέτη, ότι μετά το πέρας αυτής θα ληφθούν τα παρακάτω μέτρα.

Εξώδικο στη Γερμανία

Στο επόμενο στάδιο αποστέλλεται έγγραφη εξώδικη όχληση απ ευθείας από τα γραφεία μας στη Γερμανία και επιδίδεται ως συστημένη επιστολή στον οφειλέτη.

Διαταγή Πληρωμής από γερμανικό Δικαστήριο

Προς επίσπευση των διαδικασιών αιτούμαστε χωρίς την διαμεσολάβηση άλλου Γερμανού Δικηγόρου την έκδοση Διαταγής Πληρωμής μέσω ειδικής online διαδικασίας. Η γνησιότητα της αίτησης πιστοποιείται με την διαδικασία ψηφιακής υπογραφής ηλεκτρονικών εγγράφων, όπως προβλέπεται από τον γερμανικό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Τοπικά αρμόδιο Δικαστήριο για δανειστές που έχουν έδρα εκτός της Γερμανίας είναι το Ειρηνοδικείο του Wedding στο Βερολίνο.

Εκτελεστός Τίτλος από γερμανικό Δικαστήριο

Η Διαταγή Πληρωμής κηρύσσεται εκτελεστή εφόσον ο οφειλέτης δεν ζητήσει ανακοπή.

Παράσταση ενώπιον γερμανικού Δικαστηρίου

Σε περίπτωση ανακοπής οι Γερμανοί Δικηγόροι του γραφείου μας έχουν το δικαίωμα να παραστούν οι ίδιοι ενώπιον του αρμόδιου γερμανικού Δικαστηρίου χωρίς να απαιτείται νομιμοποίηση από άλλους δικηγόρους.

Είσπραξη της απαίτησης

Προς διευκόλυνση της είσπραξης της απαίτησης σας στη Γερμανία το γραφείο μας διατηρεί ειδικό λογαριασμό σε γερμανική τράπεζα.