Διεθνές Κληρονομικό

Σε υποθέσεις διεθνούς κληρονομικού δικαίου συνεργαζόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο με τα δικηγορικά γραφεία του συνδέσμου www.internationales-erbrecht.de .

 

 

Για υποθέσεις κληρονομικού δικαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεργαζόμαστε με το δικηγορικό γραφείο Synold and Associates.