Δικηγόροι Αθηνών και Γερμανίας - Λύσεις Μπροστά

Στις αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις ξένων και Ελλήνων επιχειρηματιών μπορούν πλέον να ανταποκριθούν μόνο σύγχρονες δικηγορικές εταιρίες με έμφαση στην εξέλιξη, στην εξειδίκευση και στην παροχή ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών. Η δικηγορική εταιρία Αθανασιάδης- Πήλιος-Γκενεράλης (AP & Generalis) στηρίζεται στην ειδίκευση των συνεργατών της σε Ελλάδα και Γερμανία και επενδύει συνεχώς στην εξέλιξη των υπηρεσιών της και στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων.ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ: Με τρεις Γερμανούς και τέσσερις ΄Ελληνες δικηγόρους προσφέρουμε στους πελάτες μας εφαρμοσμένες λύσεις αξιοποιώντας τη βαθιά γνώση του ελληνικού και του γερμανικού δικαιϊκού συστήματος καθώς και την εργασιακή εμπειρία των δικηγόρων μας σε Ελλάδα και Γερμανία.

  • Επενδύσεις ακινήτων σε Γερμανία και Ελλάδα

  • Σύσταση Εταιριών σε Γερμανία και Ελλάδα

  • Παρακολούθηση υποχρεώσεων – Compliance

  • Εμπορικό και εταιρικό Δίκαιο σε Γερμανία και Ελλάδα

EUCONNEX: Η δικηγορική εταιρία Αθανασιάδης- Πήλιος-Γκενεράλης (AP & Generalis) είναι μέλος και εκπροσωπεί στην Ελλάδα αποκλειστικά τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ειδικευμένων Δικηγόρων στο Κατασκευαστικό Δίκαιο (Euconnex). Ο σύνδεσμος μας παρέχει διασυνοριακές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πολυεθνικές εταιρείες στους τομείς Ενέργεια, Κατασκευές, Ακίνητα σε 11 ευρωπαϊκές χώρες.

 

COMPLIANCE: Η παρακολούθηση νομικών και φορολογικών υποχρεώσεων και η διαρκής ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με νομικές και φορολογικές επισφάλειες, καθώς και η προσαρμογή εμπορικών συμβάσεων στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού και γερμανικού δικαιϊκού συστήματος, αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς ειδίκευσης της δικηγορικής μας εταιρίας

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ: Η δικηγορική εταιρία Αθανασιάδης- Πήλιος-Γκενεράλης (AP & Generalis) προσφέρει στους εταιρικούς της πελάτες την ηλεκτρονική διασύνδεση μέσω ψηφιακού φακέλλου. Με τον ψηφιακό φάκελλο παρέχουμε στους εταιρικούς πελάτες μας πλήρη Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση (Καταστατικό, Σήματα, Συμβάσεις, Συμβόλαια, Άδειες), ασφάλεια στη επικοινωνία μέσα από ειδική κωδικοποίηση και την δυνατότητα απευθείας παρακολούθησης της πορείας της υπόθεσης.www.apgp.eu

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας!